Релігієзнавчий словник – Р

Рабин – священнослужитель в іудейській релігії, керівник іудейської громади: він і «законоучитель», і суддя в усіх релігійних і нерелігійних питаннях.

Рай і пекло – за релігійними уявленнями місце перебування у потойбічному світі душ померлих залежно від поведінки у земному житті. Рай – це винагорода за дотримання вимог церкви і духовенства, а пекло – покарання за порушення релігійних настанов. Уява про рай і пекло в різних релігіях, як правило, подібна. Сучасні богослови відмовляються від буквального розуміння цього догмату, трактуючи переживання праведників і грішників не як реальні фізичні насолоди або муки, а як почуття морального задоволення чи докори сумління душі покійників.

Реквієм – 1. Заупокійна меса в католицькій церкві. 2. Музичний траурний твір.

Ризниця – приміщення в християнських церквах і монастирях, де зберігається культовий одяг церковників.

Ритуал релігійний – сукупність правил, які визначають порядок обрядових дій, церемоній релігійного культу і виконання молитов. Регламентує порядок і характер дій служників культу під час богослужіння, при здійсненні таїнств та релігійних обрядів. Ритуал, виступаючи зовнішнім проявом релігійного акту (богослужіння, весілля тощо), нібито надає можливість віруючим вступити в контакт з надприродними силами. Має магічне значення, притаманне усім релігійним культам.

Розп'яття – предмет релігійного поклоніння у православ'ї і католицизмі. За євангельською розповіддю на хресті був розп'ятий Ісус Христос, тому розп’яття стало релігійним символом. Вшанування хреста зустрічається в багатьох дохристиянських релігіях. У ранньому християнстві вшанування цього язичницького символу заперечувалось. Лише у VIII ст. в християнстві з'явилось зображення розп'ятого Сина Божого на хресті. З цього часу християни вшановують розп'яття як священну реліквію. Протестанти розп'яття не вшановують.

Рун-віра («Рідна українська національна віра») – заснована у 60-ті роки вихідцем з України Левом Силенком (Орлигорою), який став організатором її громад (станиць) в місцях компактного проживання українців у США, Канаді, Австралії. Останнім часом виникли групи прихильників цього релігійного напряму і в Україні (Київ, Чернігів, Одеса та ін.). Основні положення віровчення і культова практика викладені Л. Силенком у книзі «Мага Віра» («Могутня Віра»). Хоча в ній автор протиставляє своє віровчення християнству, але деякі заповіді й молитви Рун-віри перекликаються за змістом і характером з християнськими.

Ряса – верхній повсякденний одяг православного і католицького духовенства. Являє собою довгополе вбрання темного кольору, з довгими і широкими рукавами. До XVII ст. рясу носили лише ченці.

Джерело:

Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.