Релігієзнавчий словник – З

Закон Божий – обов'язковий навчальний предмет у початкових і середніх школах царської Росії, який містив вивчення молитов, катехізису, основ богослужіння, церковної історії. Викладався закон Божий священнослужителями і спрямовувався на виховання дітей та юнацтва в дусі православ'я. З відокремленням церкви від держави і школи від церкви викладання закону Божого в державних школах було відмінено. В наш час робляться спроби відновити викладання закону Божого у загальноосвітній школі, що суперечить Конституції України.

Замова – словесні формули, заклинання, магічні молитви, які нібито мають чудодійні властивості визначати сприятливий збіг обставин у житті людей, відвертати нещастя, захищати від ворогів і спокусників. За своєю суттю замова – невід'ємний елемент первісної магії. В сучасних релігіях замова існує у формі молитов і проклять, з якими віруючі та служителі культу звертаються до Бога з проханням врятувати від життєвих негараздів або ж покарати грішників і відступників від віри.

Заповіді – релігійно-моральні настанови в іудейській релігії, які начебто власноручно написані богом Яхве на кам'яних плитах (скрижалях) і вручені Мойсею на горі Синай. З виникненням християнства ці заповіді були доповнені заповідями блаженства, проголошеними Ісусом Христом у Нагорній проповіді, і включені до християнського морального кодексу. Відбір заповідей з безлічі побутових, моральних та інших правил поведінки значною мірою здійснювався іудейськими, а потім християнськими священиками.

Зороастризм – релігія стародавніх народів Ірану, Середньої Азії, Азербайджану, засновником якої вважається міфічний пророк Заратуштра. Зороастризм як релігія виник у І тис. до н.е. Вчення зороастризму викладено у книзі Авеста. Для цієї релігії характерні: дуалізм (уявлення про наявність у світі двох божественних начал – добра і зла, що ведуть між собою непримиренну боротьбу); поклоніння вогню; засудження жертвоприношень; віра в пришестя месії; страшний суд; потойбічне життя. Багато з ідей зороастризму вплинули на формування іудаїзму та християнства.

Джерело:

Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.