Християнство як світова релігія: загальна характеристика

Кожній світовій і національній релігії притаманні особливі, не характерні для інших релігій, ознаки та риси. Ці властивості, специфічні риси богослови видають за докази переваг, «боговстановленості» тієї чи іншої, однак єдино істинної релігії.

Свої особливі риси має і християнство як світова релігія:

  1. Християнство стало вперше в історії космополітичною (світовою) та монотеїстичною релігією. Ще до виникнення християнства робилися спроби створення релігії монотеїстичної (Єгипет) чи світової (Індія), проте вони виявилися невдалими. Лише християнству судилося стати і світовою, і монотеїстичною релігією.
  2. Християнство піднялося на щабель розвиненої релігії, нині воно продовжує бути ідеологічно найобгрунтованішою релігією. Деякі найважливіші ідеологічні засади християнства – зокрема, догмат про існування Бога, потойбічне життя, наявність чудес, створення світу тощо – розроблені такою мірою ґрунтовно, що інші релігії лише запозичують у християнства усталені положення, обґрунтування й аргументи на користь релігії.
  3. Християнство є найпоширенішою релігією світу. Під його впливом перебуває близько п’ятої частини населення Землі. Воно є офіційною релігією в абсолютній більшості країн Європи, В Австралії та Новій Зеландії, в багатьох країнах Азії та Африки.
  4. Християнство і в минулі епохи, і в наш час затвердилось у найбільш економічно і культурно розвинених країнах. Завдяки цьому воно адаптувалося до науково-технічного прогресу і сучасної культури, своєю історією показує іншим релігіям їхнє майбутнє. Впродовж двадцяти століть кращі уми християнства працювали на його ниві, обґрунтовували його віровчення, створили йому стійкий фундамент богословських концепцій.

Джерело:

Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.