Акт приймання-здачі

Акт приймання-здачі – документ, який засвідчує факт закінчення виконавцем робіт, передачі майна, документації, об’єктів інтелектуальної власності, літературно мистецьких творів тощо, передбачених договором юридичних фізичних осіб. Акт приймання-здачі є підставою для завершення взаєморозрахунків учасників договору або засвідчує завершення виконання ними своїх зобов'язань за договором тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.