Поняття управління у галузі земельних відносин. Система органів управління в галузі земельних відносин.

У доктрині земельного права вживаються терміни «управління у галузі земельних відносин», «державне управління земельним фондом», «державне регулювання земельних відносин».

Управління у галузі земельних відносин доцільно визначати як діяльність із використанням владного примусу, спрямовану на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель.

Буквальне ж розуміння терміну «управління земельним фондом» значно вужче і означає розподіл та перерозподіл земель та організацію їх використання. Виходячи із такого визначення, управління земельним фондом є складовою управління у галузі земельних відносин.

Використовується також термін "державне регулювання земельних відносин", який розглядається по-різному, наприклад, як цілеспрямована діяльність державних органів з організації раціонального використання земель та їх охорони шляхом застосування економіко-правових заходів. Але більш загальноприйняте розуміння, закріплене у ст. 3 ЗКУ, розглядає державне регулювання як встановлення правових норм, що регулюють земельні відносини (нормативне регулювання).

В залежності від обсягу компетенції виділяють органи:

 • загальної;
 • міжгалузевої;
 • галузевої компетенції;
 • спеціально уповноважений орган з питань земельних ресурсів.

І. До органів загальної компетенції (компетенція цих органів не обмежена ні певною галуззю, ні функціональним напрямком) належать:

 • Верховна Рада України (ст. 6 ЗКУ);
 • Кабінет Міністрів України (ст. 13 ЗКУ);
 • Рада Міністрів АР Крим (ст. 16 ЗКУ);
 • місцеві державні адміністрації (ст. 17 ЗКУ, ст.ст. 16,21 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації");
 • Верховна Рада АР Крим (ст. 7 ЗКУ);
 • місцеві ради (ст.ст. 8-12 ЗКУ, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про столицю України - місто-герой Київ").

ІІ. Міжгалузевими органами (компетенція цих органів охоплює певний функціональний напрямок діяльності) є наступні.

 • Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (ст. 14 ЗКУ, ст. 17 ЗУ "Про охорону земель", ст. 20 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", ст. 7 ЗУ "Про державний контроль за використанням і охороною земель"; Положення, затверджене ПКМ від 02.11.2006 № 1524); міністерство, зокрема, організовує моніторинг земель, проведення державної екологічної експертизи, здійснює контрольні повноваження тощо.
 • Міністерство аграрної політики України (ст. 18 ЗУ "Про охорону земель", ст. 8 ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель"; Положення, затверджене ПКМ від 01.11.2006 № 1541); бере участь у моніторингу та охороні земель сільськогосподарського призначення, тощо.
 • Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Положення затверджено ПКМ від 02.11.2006 № 1539). В складі міністерства діє державний департамент —Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, який, відповідно до ПКМ від 11.08.2000 № 1263 (затверджено Положення), уповноважений "надавати в оренду земельні ділянки у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення на тих територіях, з яких відселено жителів та припинено діяльність рад", здійснює реабілітацію, моніторинг земель та контроль за використанням земель.
 • Міністерство культури і туризму України (ст. 5 ЗУ "Про охорону культурної спадщини"; Положення затверджене ПКМ від 08.11.2006 № 1566). Міністерство здійснює окремі повноваження у галузі використання земель історико-культурного призначення.
 • Міністерство оборони України (Положення затверджене ПКМ від 03.08.2006 № 1080): забезпечує використання земельних ділянок, виділених для потреб Збройних Сил.
 • Фонд державного майна України (п. 12 розділу X "Перехідні положення", ст. 17-1 та ін. ЗКУ; Тимчасове положення затверджене Постановою Верховної Ради України від 07.07.1992 № 2558-ХІІ).

ІІІ. Галузеві органи (здійснюють повноваження у певній галузі). До них відносимо наступні.

 • Міністерство регіонального розвитку та будівництва (ст. 20 ЗУ "Про планування та забудову територій"; Положення затверджене ПКМ від 16.05.2007 № 750) здійснює нормативно-правове регулювання земельних відносин, бере участь у контролі у сфері земельних відносин (здійснюючи архітектурно-будівельний контроль).
 • Міністерство транспорту та зв'язку України (Положення затверджене ПКМ від 06.06.2006 № 789) здійснює низку повноважень по відношенню до земель транспорту та зв’язку (ч. 1 ст. 12 Кодексу торговельного мореплавства).
 • Державний комітет України по водному господарству (ст. 16 ЗУ "Про меліорацію земель"; Положення затверджене ПКМ від 27.06.2007 № 882) здійснює низку повноважень у галузі меліорації земель.
 • Державний комітет лісового господарства України (ст. 28 ЛКУ; Положення затверджено ПКМ від 27.06.2007 № 883) здійснює державний нагляд і контроль за використанням земель лісогосподарського призначення.

IV. Спеціально уповноваженим органом у галузі земельних відносин (ст. 15 ЗКУ та ін. норми кодексу вживають термін "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів) є Державний комітет України із земельних ресурсів (Держкомзем України) (див. Положення, затверджене ПКМ від 19.03.2008 № 224), структуру якого складає центральний апарат та територіальні органи земельних ресурсів (положення, затверджені наказом Держкомзему України від 17.06.2008 № 123), інженери-землевпорядники сіл, селищ, донедавна Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель (Положення затверджене ПКМ від 25.12.2002 № 1958). Нарівні з обласними головними управліннями в АР Крим діє Республіканський комітет по земельних ресурсах АР Крим, який є республіканським органом виконавчої влади, функціонально підпорядковується Держкомзему і входить до єдиної системи державних органів земельних ресурсів (Положення затверджене постановою Ради Міністрів АР Крим від 10.11.1998 №348).

Певні функції центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (зокрема, щодо т.з. реєстрації земельних ділянок" - див. ст. 202 ЗК України) на даний час фактично здійснює Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» (діє на підставі Статуту, затвердженого Наказом Держкомзему України від 22.01.2009 №33).