Відпрацьовані землі

Відпрацьовані землі – ділянки земель, на яких повністю або частково завершено розробки родовищ корисних копалин, формування відвалів геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, пов'язані з порушенням ґрунтового покриву. Відпрацьовані землі підлягають рекультивації.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.