Юридична відповідальність за несплату земельного податку

За несплату або несвоєчасну сплату земельного податку може наставати (1) фінансова (господарсько-правова у вигляді адміністративно-господарських санкцій), (2) адміністративна, (3) кримінальна та (4) т.зв. земельно-правова відповідальність.

Фінансова відповідальність (яка також підпадає під ознаки господарсько-правової у вигляді накладення адміністративно-господарських санкцій) наступає у вигляді пені за прострочення платежів, яка ст. 16 ЗУ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами" передбачена у розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення податкового боргу або на день його погашення, залежмо від того, яка з величин таких ставок є більшою". Також за порушення податкового законодавства у сфері справляння земельного податку накладаються штрафи, передбачені ст. 17 того ж Закону (5,10,50 % від суми податкової заборгованості залежно від виду правопорушення тощо).

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері справляння земельного податку передбачена ст.ст. 163-1 ("Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків"), 163-2 «Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)"), 163-% («Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби») КУпАП.

Кримінальна відповідальність передбачена за ухилення від сплати земельного податку (ст. 212 ККУ), яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (що в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

За невнесення земельного податку також застосовується і власне земельно-правова відповідальність - відповідно до п. "д" ст. 141 ЗКУ, у разі систематичного невнесення земельного податку може бути припинене право користування земельною ділянкою. Систематичною вважається несплата "виробниками сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами протягом року, іншими платниками – протягом півроку" (ч. 5 ст. 17 ЗУ "Про плату за землю").