Концепція «масового суспільства»

Концепція «масового суспільства» – сукупність ідей та поглядів щодо характеристики економічного змісту сучасного капіталістичного суспільства. Ідейні витоки цієї концепції – погляди західних учених XVIII-XIX ст. щодо капіталізму минулих століть, зокрема таких його рис, як зростаюча бюрократизація й централізм, що призводить до посилення контролю буржуазної держави за всіма сферами суспільного життя, в т.ч. економікою. Соціальна спрямованість таких поглядів – захист середньовічних суспільних інститутів, передусім феодального способу виробництва, аристократичних цінностей, заперечення об'єктивно неминучих процесів індустріалізації в економіці та урбанізації населення.

 

В 20-30-х рр. XX ст. прихильники концепції «масового суспільства» захищають буржуазно-демократичний устрій від зростаючого впливу держави, що означає захист суспільних цінностей, організації економіки XVIII-XIX ст. з погляду інтересів дрібної та середньої буржуазії. Критичний аналіз цих поглядів зробили американські соціологи Д. Белл, Т. Парсонс та ін.

Водночас окремі західні науковці стверджували, що під впливом масового виробництва і споживання (останнє на думку деяких економістів і соціологів, формує «суспільство масового споживання») зникають класи в сучасному капіталістичному суспільстві, відбувається перехід корпоративної власності у власність акціонерів, а влада на монополістичних підприємствах зосереджується в руках найманих управляючих. Ці погляди покладено в основу найновітніших концепцій західних учених – «демократизація капіталу», «революція управляючих», а загалом – в теорію «народного капіталізму».

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 847 с.