Концепція виникнення грошей

Концепція виникнення грошей – наукова теорія про появу в товарному обміні специфічного товару – грошей. В економічній науці існують дві концепції виникнення грошей – раціоналістична та еволюційна. Представники раціоналістичної концепції (Аристотель, П. Самуельсон, Дж. Гелбрейт) стверджували, що гроші виникли внаслідок угоди між людьми. Прихильники еволюційної концепції (А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс) вважали, що гроші виникли еволюційним шляхом незалежно від волі людей внаслідок виділення із загальної маси речей окремих предметів (спочатку худоби, хутра, мушель, бурштину тощо, пізніше – срібла й золота), що посіли особливе місце в товарному обміні. Ця концепція є обґрунтованою.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.